Κύκλος σεμιναρίων

Μετά το τέλος των συνεντεύξεων, όσοι έχουν επιλεγεί να συνεχίσουν τη διαδικασία για να γίνουν προσωπικό της κατασκήνωσης το ερχόμενο καλοκαίρι, οφείλουν να παρακολουθήσουν έναν κύκλο σεμιναρίων. Τα σεμινάρια διεξάγονται με στόχο την εκπαίδευση του προσωπικού πάνω σε κατασκηνωτικά θέματα και τη διασφάλιση πως η φιλοσοφία της κατασκήνωσης συνάδει με αυτή του προσωπικού.

Σεμινάρια στην εποχή του COVID-19

Τα τελευταία χρόνια, περιμένουμε με μεγάλη χαρά τον Μάρτιο και τα Θεωρητικά μας σεμινάρια που μας φέρνουν για πρώτη φορά μέσα στο χρόνο τόσο κοντά με τους ανθρώπους της κατασκήνωσης και νιώθουμε για πρώτη φορά ότι το καλοκαίρι πλησιάζει.
Ωστόσο, λόγω της πανδημίας που βιώνουμε σε παγκόσμιο επίπεδο, τα σεμινάρια του 2020 ήταν διαφορετικά από τις προηγούμενες χρονιές, καθώς έγιναν ηλεκτρονικά. Μέσω μια διαδικτυακής πλατφόρμας και αφού οι υποψήφιοι έχουν χωριστεί σε τμήματα, με δυνατότητα επιλογής του τμήματος που επιθυμούν, συνδέονται μαζί με ακόμα 8-10 άτομα και τον υπεύθυνο διεξαγωγής του σεμιναρίου σε ένα διαδικτυακό «δωμάτιο». Μέσω παρουσιάσεων, συζητήσεων και δραστηριοτήτων οι υποψήφιοι εκπαιδεύονται σχετικά με τη φιλοσοφία και το όραμα της κατασκήνωσης ενώ λύνουν πιθανές απορίες.
Τα σεμινάρια του 2021, και εφόσον δεν έχουμε απαλλαγεί ακόμα από την πανδημία του κορονοϊού, θα διεξαχθούν και πάλι ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας WebEx.

Θεωρητικά Σεμινάρια

Διεξάγονται σε διαμορφωμένη αίθουσα σεμιναρίων και γίνονται από έμπειρα στον συντονισμό και τη διαχείριση ομάδων στελέχη της κατασκήνωσης. Τα θέματα πάνω στα οποία εκπαιδεύονται οι υποψήφιοι καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων όπως την περιγραφή ενός τυπικού εικοσιτετραώρου, την επίλυση διαφόρων προβλημάτων καθώς και τη σωστή αντιμετώπιση των παιδιών διαφόρων ηλικιών. Το ύφος των σεμιναρίων έχει έναν παιδαγωγικό και διαδραστικό χαρακτήρα και όχι τη μορφή διαλέξεων. Προτρέποντας τους ανθρώπους να έχουν ενεργό ρόλο και βασιζόμενοι στη λειτουργία ομάδων εργασίας, επιτυγχάνονται τα θετικά αποτελέσματα της διαδικασίας.
Επίσης οι υποψήφιοι ενημερώνονται από επαγγελματίες πάνω σε ειδικά ζητήματα όπως:
• Ψυχολογία παιδιών
• Ομαλή προσαρμογή στην κατασκηνωτική ζωή
• Ένταξη παιδιού στην ομάδα
• Επιβράβευση- Αναγνώριση
• Αθλητισμός για διαφορετικές ηλικίες
• Δημιουργική απασχόληση παιδιών

Πρακτικά Σεμινάρια

Γίνονται εκτός γραφείων κι έχουν χαρακτήρα εθελοντικής προσφοράς με στόχο την ανάληψη ευθυνών από μέρους των υποψηφίων αλλά και έμμεσο στόχο την καλύτερη γνωριμία και επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους της κατασκήνωσης. Μέσα από την από κοινού συμμετοχή σε διάφορες δράσεις, τα στελέχη μας μαθαίνουν να συνεργάζονται μεταξύ τους και να λειτουργούν σαν ομάδα για ένα κοινό σκοπό.

Πρωτομαγιά στην κατασκήνωση- Προσομοίωση

Ένα από τα πιο σημαντικά σεμινάρια για την επιλογή του προσωπικού είναι αυτό που πραγματοποιείται κάθε χρόνο την Πρωτομαγιά στην κατασκήνωση. Έχει καθαρά πρακτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Όλα τα υποψήφια στελέχη πηγαίνουμε στην κατασκήνωση, χωριζόμαστε σε ομάδες και ακολουθούμε αυστηρό κατασκηνωτικό πρόγραμμα για όλη την ημέρα. Στόχος της «κατασκηνωτικής Πρωτομαγιάς» είναι μέσα από μία προσομοίωση σε πραγματικό χρόνο, να καταλάβουν οι υποψήφιοι το πρόγραμμα, τις υποχρεώσεις αλλά και το κλίμα και τη φιλοσοφία της κατασκήνωσης. Μέσω της εναλλαγής ρόλων και διαφόρων δοκιμασιών, επιτυγχάνεται από τη μία πλευρά ο υποψήφιος να καταλάβει πλήρως το μελλοντικό του ρόλο και από την άλλη η κατασκήνωση να διαπιστώσει τις ικανότητες και τη διάθεσή του.

Άλλες συναντήσεις

Πέρα από τις καθαρά εκπαιδευτικές συναντήσεις, ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε και κάποιες συμπληρωματικές εκδηλώσεις στα πλαίσια του κύκλου σεμιναρίων μας που περιλαμβάνουν άτυπες συγκεντρώσεις με στόχο την καλύτερη γνωριμία μεταξύ μας καθώς και κάποιες εθελοντικές δράσεις που είτε διοργανώνονται από την κατασκήνωση είτε όχι και στις οποίες οι υποψήφιοι έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν.

Πρόγραμμα σεμιναρίων

Το πρόγραμμα των σεμιναρίων, τα κριτήρια παρακολούθησης και ο τρόπος εγγραφής θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.