Search

Πολιτική Διασφάλισης Παιδιού

Αυτό το πρότυπο Πολιτικής και Διαδικασιών Διασφάλισης Παιδιών για παιδικές κατασκηνώσεις αναπτύχθηκε από την Tdh με βάση τις Διεθνείς Διασφαλίσεις για τα Παιδιά στον Αθλητισμό (όπως αυτές εδραιώθηκαν από το International Safeguarding Children in Sport Working Group) και τα πρότυπα «KCS Standards» που αναπτύχθηκαν από το «Keeping Children Safe».

Έχουν περαιτέρω προσαρμοστεί στο τοπικό, νομικό και επιχειρησιακό πλαίσιο, σύμφωνα με τις ανάγκες των παιδικών κατασκηνώσεων στην Ελλάδα.

To παρόν πρότυπο συντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Keeping Children Safe» το οποίο συντονίζεται από την Terre des hommes Ρουμανίας σε συνεργασία με την Terre des hommes Ελλάδας με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα  “Rights, Citizenship and Equality” της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο θα αναπτύσσεται έως το Σεπτέμβριο του 2021.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Το όραμα μας ήταν και παρέμεινε το ίδιο: Η λειτουργία ενός παραμυθένιου χωριού φτιαγμένο για παιδιά. Όπου αυτά είναι οι πρωταγωνιστές και όλοι εμείς τους δείχνουμε το δρόμο και τα βοηθούμε. Ένα χωριό που πίσω από τα δεκάδες αθλήματα, την ψυχαγωγία και την εκπαίδευση έχει έναν πρωταρχικό σκοπό: Να φτιάχνει καλύτερους ανθρώπους. Στο πλαίσιο αυτό, σε καθετί που κάνουμε, η ασφάλεια και η ευημερία των παιδιών παραμένει πάντα βασική μας προτεραιότητα. Θέτοντας ως στόχο να κρατήσουμε τα παιδιά ασφαλή και να δημιουργήσουμε καθησυχαστικές συνθήκες για τους γονείς και τους κηδεμόνες τους, η «SKOURAS SPORTS CAMP» ακολουθεί την παρούσα Πολιτική Διασφάλισης Παιδιών.

Τα μέτρα που εφαρμόζουμε είναι, τα ακόλουθα:

 • Ορίζουμε κάποια μέλη της κατασκήνωσης ως Ομάδα Αναφοράς Διασφάλισης Παιδιού (Π.Α.Δ.Π.) και ταυτόχρονα για μέλη του προσωπικού μας ειδικά καταρτισμένα από εξειδικευμένους φορείς σχετικά με τις διεθνείς καλές πρακτικές για τη διαχείριση ζητημάτων διασφάλισης παιδιών.
 • Όλα τα μέλη του προσωπικού εκπαιδεύονται στη διασφάλιση παιδιού και την παιδική προστασία, και γνωρίζουν πώς να συντονίζονται με την Ομάδα Αναφοράς Διασφάλισης Παιδιού εάν έχουν ανησυχίες για κάποιο παιδί.
 • Δεσμευόμαστε να επικοινωνούμε οποιαδήποτε ανησυχία μας για κάποιο παιδί, σχετική με την Παιδική Προστασία, όταν κρίνεται αναγκαίο, στις τοπικές υπηρεσίες παιδικής προστασίας ή στην Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας 1107, ώστε να μπορούμε να λαμβάνουμε κατάλληλες συμβουλές και να αναλαμβάνουμε δράση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
 • Ενθαρρύνουμε τους γονείς και τα παιδιά να συζητούν οποιαδήποτε ανησυχία τους με ένα μέλος της ομάδας μας, ώστε να βοηθήσουν και εμάς να ανταποκριθούμε πιο αποτελεσματικά στα καθήκοντά μας.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Πολιτική Διασφάλισης Παιδιών έχει αναπτυχθεί ως ένδειξη της δέσμευσής μας ότι όλα τα παιδιά που μας εμπιστεύονται είναι ασφαλή, ότι προάγεται η ευημερία τους, καθώς και ότι η διενέργεια των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων μας δεν τους προκαλεί κάποιο πρόβλημα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα Πολιτική στοχεύει στη διασφάλιση των παιδιών με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Περιγράφοντας την προσέγγιση μας στη Διασφάλιση Παιδιού
 • Προσδιορίζοντας τις προσδοκίες μας αλλά και τις ευθύνες που δεσμεύουν όλα τα μέλη του προσωπικού μας, τα παιδιά και τις οικογένειές τους
 • Παρέχοντας καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο απόκρισης σε σχετικές ανησυχίες ή ισχυρισμούς.

Παρότι η Πολιτική Διασφάλισης Παιδιών επιδιώκει να είναι περιεκτική, είναι πιθανό ορισμένες καταστάσεις να μην καλύπτονται επακριβώς ή και να προκύψουν ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της. Ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, όμως, οποιαδήποτε ανάληψη δράσης θα πρέπει να βρίσκεται σε συμφωνία με το πνεύμα της παρούσας Πολιτικής και το πνεύμα της κατασκήνωσης μας, που έχει πάντα γνώμονα την αρχή του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού.

1.1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΦΗΣ

Όλο το προσωπικό της κατασκήνωσης, το οποίο έρχεται σε επαφή με τους κατασκηνωτές μας, θα διαβάσει, θα εκπαιδευτεί, θα συμφωνήσει και θα εφαρμόζει την Πολιτική Διασφάλισης Παιδιών και τον Κώδικα Δεοντολογίας της.

Πιο αναλυτικά, η παρούσα Πολιτική ισχύει για:

 1. Τους Επικεφαλής της «SKOURAS SPORTS CAMP»
 2. Τα μέλη του Προσωπικού της «SKOURAS SPORTS CAMP» (αρχηγός, κοινοτάρχες, ομαδάρχες, διοικητικό προσωπικό, λοιπό προσωπικό κ.ά.).
 3. Οι Στρατηγικοί Συνεργάτες της «SKOURAS SPORTS CAMP», που συμπεριλαμβάνουν οποιοδήποτε οργανισμό ή άτομο παρέχει υπηρεσίες στο πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας ή άλλου είδους Συμφωνίας , δεν θα καλούνται να υπογράψουν αλλά θα ενημερώνονται σχετικά και θα επιτηρούνται από μέλος του προσωπικού καθ’ όλη την διάρκεια της παραμονής τους στον χώρο μας.

1.2. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ

 • Η συμμετοχή των παιδιών στο κατασκηνωτικό μας πρόγραμμα θέλουμε να βιώνεται ως μια ασφαλής, θετική και ευχάριστη εμπειρία από όλα τα παιδιά.
 • Όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να αισθάνονται ασφαλή και χαρούμενα και να συμμετέχουν στο κατασκηνωτικό μας πρόγραμμα χωρίς καμία διάκριση για λόγους ηλικίας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, εθνοτικής ή κοινωνικής καταγωγής, θρησκείας, ιδιαίτερων ικανοτήτων ή αναπηρίας. Έτσι, τα μέτρα για τη διασφάλιση των παιδιών εδράζονται στις αρχές της συμπερίληψης και της μη-διάκρισης.
 • Παρότι οι ενήλικες είναι αυτοί που φέρουν την τελική ευθύνη για τη διασφάλιση των παιδιών, μπορούν και τα ίδια να αναλάβουν σημαντικό ρόλο σε αυτή, μαθαίνοντας να προφυλάσσουν τον εαυτό τους και τα υπόλοιπα παιδιά.
 • Η διαφάνεια και το ανοιχτό πνεύμα είναι συστατικά τόσο της Διασφάλισης Παιδιού, όσο και της ίδιας της κατασκήνωσής μας. Διότι, όταν το προσωπικό, τα παιδιά, οι οικογένειες και τα λοιπά μέλη της κοινότητας μας νιώθουν ασφάλεια να εκφράσουν τις ανησυχίες τους, δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν συνθήκες  που θα ευνοούσαν την κακοποίηση ή οποιαδήποτε πρόκληση βλάβης.
 • Στην κατασκήνωσή μας κάθε ανησυχία σχετική με την ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και εξετάζεται με διακριτικότητα.
 • Στον αγώνα μας για την παιδική προστασία έχουμε σύμμαχους την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Χαλκιδικής, την Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας 1107, την Εισαγγελία Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, το Χαμόγελο του Παιδιού, καθώς και τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση Terre des Hommes, που δραστηριοποιείται στον τομέα της Παιδικής Προστασίας σε διεθνές επίπεδο, ώστε να έχουμε την σωστή καθοδήγηση για την καλύτερη δυνατή διαχείριση σχετικών περιστατικών.
 • Η τήρηση της εμπιστευτικότητας και της εχεμύθειας σε τέτοιες περιπτώσεις είναι αναγκαία, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία όλων των εμπλεκόμενων μερών. Θα τηρείται εχεμύθεια σε σχέση με αυτές τις πληροφορίες και δεν θα αποκαλύπτονται σε κανέναν τρίτο, εκτός και αν αυτό είναι απαραίτητο ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία ενός παιδιού.
 • Όλες οι δράσεις για τη διασφάλιση των παιδιών θα λαμβάνουν χώρο στο πλαίσιο του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου: Λειτουργία Κατασκηνώσεων (Κ.Υ.Α. Δ22/37641/1450/2016), Παιδική Προστασία (Άρ. 19, Ν.2101/1992), Προστασία Δεδομένων (Ν.2472/1997, Ν.4624/2019), υποχρέωση αναφοράς αξιόποινων πράξεων ή του σχεδιασμού αυτών (Π.Κ.232, Κ.Π.Δ.40), και λοιπές ρυθμίσεις και οδηγίες που αφορούν σε ζητήματα Υγιεινής και Δημόσιας Υγείας, εργατικό δίκαιο κ.λπ.

1.3.     ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ

1.3.1.              Ασφάλεια εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

Οι εγκαταστάσεις μας κάθε χρόνο ελέγχονται, σχεδιάζονται και συντηρούνται βάση προδιαγραφών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, όπως αυτές ορίζονται σε εθνικό επίπεδο, έτσι ώστε η χρήση τους από τα παιδιά να είναι καθ’ όλα ασφαλής. Σε περίπτωση που ανιχνευτούν ανεπαρκείς προδιαγραφές ασφαλείας, θα προβούμε σε ενέργειες μετριασμού των κινδύνων (π.χ. αυξημένη επίβλεψη, αναβολή της δράσης) και θα αναφερθούν οι ανησυχίες στους αρμόδιους με σκοπό την μελλοντική βελτίωση των εγκαταστάσεων.

1.3.2.              Ασφάλεια δραστηριοτήτων

Όλες οι δραστηριότητες, αθλητικές και ψυχαγωγικές, σχεδιάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ευημερία των παιδιών που συμμετέχουν σε αυτές. Η «SKOURAS SPORTS CAMP» θα διενεργεί εκτίμηση των κινδύνων, όπου χρειάζεται, για τις δραστηριότητες που σχεδιάζει, για να εξασφαλίσει ότι τα ισχύοντα μέτρα ασφαλείας είναι επαρκή, ώστε να μπορεί το κάθε παιδί να συμμετέχει με ασφάλεια στην εκάστοτε δραστηριότητα. Τα μέτρα αυτά θα επανεξετάζονται σε τακτική βάση – ακόμα κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των δραστηριοτήτων αλλά και μετά το πέρας αυτών, ούτως ώστε μέσω διδαγμάτων να γίνονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις και να βελτιώνεται συστηματικά το επίπεδο ασφάλειας μελλοντικών δραστηριοτήτων.

1.3.3.              Επιτήρηση παιδιών

Τα παιδιά καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του συνοδεύονται από μέλη του προσωπικού μας (ομαδάρχες, κοινοτάρχες), ενώ στους χώρους που κρίνεται απαραίτητο, υπάρχει επιπλέον προσωπικό για την επιτήρησή τους (προπονητές, ναυαγοσώστες κ.λπ.). Ο βαθμός της επιτήρησης, μεταξύ άλλων παραμέτρων, θα λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των παιδιών που συμμετέχουν, τις ηλικίες, το φύλο και τις ειδικές ανάγκες του κάθε παιδιού.

1.3.4.              Διαπροσωπικές σχέσεις

Τα παιδιά, στα πλαίσια του κατασκηνωτικού προγράμματος, έρχονται σε επαφή με μέλη του προσωπικού μας. Για να διασφαλίσουμε ότι κανένα από αυτά τα μέλη δεν θα κάνει κατάχρηση της θέσης εξουσίας ή ισχύος του, η «SKOURAS SPORTS CAMP» θα εφαρμόζει διαδικασίες εποπτείας, λογοδοσίας και διαφάνειας, καθώς και διαδικασίες ελέγχου για στελέχη που κατέχουν θέσεις ισχύος.

1.3.5.              Ασθένειες, τραυματισμοί, πρώτες βοήθειες και ιατρική περίθαλψη

Σε περίπτωση ασθένειας ή τραυματισμού, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της κατασκήνωσης προβαίνει στις απαραίτητες διαδικασίες για την περίθαλψη του παιδιού, σε συνεννόηση με τους γονείς του. Αν χρειαστεί, γίνεται διακομιδή του παιδιού στο πλησιέστερο εφημερεύον κέντρο υγείας ή νοσοκομείο.

1.3.6.              Χρήση κοινόχρηστων χώρων υγιεινής

Οι τουαλέτες και τα ντους που είναι κοινόχρηστα αποτελούν πιθανές πηγές ανησυχίας σχετικά με την διασφάλιση παιδιών. Για να μην παραβιαστεί η ιδιωτικότητα των παιδιών που τα χρησιμοποιούν, στους χώρους αυτούς τα παιδιά θα συνοδεύονται από τους υπεύθυνους ομαδάρχες ή κοινοτάρχες τους.

Υπάρχουν ξεχωριστές εγκαταστάσεις για τα δύο φύλα. Τα εσωτερικά ντους και οι τουαλέτες, αν και κοινόχρηστα, παρέχουν την απαραίτητη ιδιωτικότητα (ξεχωριστά για τον κάθε ένα, με πόρτες και προστατευτικές κουρτίνες).

Το προσωπικό και οι εθελοντές, ιδίως αυτοί του αντίθετου φύλου με τα παιδιά, δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο όταν αλλάζουν, εκτός κι αν τα επιβλέπουν, και σ’ αυτήν την περίπτωση, όμως, τηρούν την ιδιωτικότητα των παιδιών.

1.3.7.              Εκφοβισμός και Κυβερνο-Eκφοβισμός

Οποιαδήποτε μορφή εκφοβισμού δεν έχει θέση στην κατασκήνωσή μας. Έτσι, η «SKOURAS SPORTS CAMP» θα υιοθετήσει μία προληπτική προσέγγιση μηδενικής ανοχής ενάντια στον εκφοβισμό, η οποία θα περιλαμβάνει την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και ενδυνάμωση των παιδιών να ζητούν βοήθεια.

Περιστατικά εκφοβισμού θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί, είναι απαραίτητο να υποστηριχθεί το παιδί το οποίο εκφοβίζεται και να αναζητηθεί ο καλύτερος δυνατός τρόπος για να διαχειριστούμε το παιδί το οποίο τον ασκεί, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν προκαλείται πρόβλημα σε κανένα από τα δύο παιδιά.

2.ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

2.1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Η παρούσα Πολιτική επιβεβαιώνει την δέσμευσή μας να κρατάμε τα παιδιά ασφαλή, η διασφάλιση των οποίων αντιμετωπίζεται ως υψίστης σημασίας ζήτημα.

2.2. ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Επιδιώκοντας την ουσιαστική εφαρμογή της Πολιτικής Διασφάλισης Παιδιού, η «SKOURAS SPORTS CAMP» έχει ορίσει μία Ομάδα Αναφοράς Διασφάλισης Παιδιού. (Παράρτημα 3)

Ο ρόλος της Ομάδας είναι να δρα ως σημείο αναφοράς, καθώς και να συμβουλεύει, να παρέχει βοήθεια και να υποστηρίζει τον φορέα στην ορθή εφαρμογή της Πολιτικής και σε όλες τις σχετικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης εδώ της απόκρισης σε συγκεκριμένα συμβάντα ή σε ανησυχίες που εγείρονται, να πράττει τα δέοντα, όπως αυτά προβλέπονται από το κρατικό και διεθνές θεσμικό πλαίσιο, καθώς και να βοηθά στην ανάπτυξη και την επίβλεψη των διαδικασιών για την αναφορά και την παραπομπή υποθέσεων στις εν λόγω τοπικές αρχές και υπηρεσίες. Η Ομάδα συνεργάζεται με την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Χαλκιδικής, την Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας 1107, την Εισαγγελία Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, το Χαμόγελο του Παιδιού, καθώς και τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση Terre des Hommes, που δραστηριοποιείται στον τομέα της Παιδικής Προστασίας σε διεθνές επίπεδο, ώστε να έχουμε την σωστή καθοδήγηση για την καλύτερη δυνατή διαχείριση σχετικών περιστατικών. 

Η αποτελεσματική εφαρμογή της Πολιτικής Διασφάλισης Παιδιού είναι ακόμη ευθύνη όλων των παρακάτω:

 • Του Διαχειριστή Έργου που οφείλει να εξασφαλίζει ότι η διασφάλιση των παιδιών γίνεται αντιληπτή ως τομέας προτεραιότητας για το ανώτερο επίπεδο της διοίκησης και ότι η τελική ευθύνη για την προαγωγή ενός ασφαλούς για τα παιδιά περιβάλλοντος επαφίεται σε αυτούς.
 • Του Υπεύθυνου Ανθρώπινου Δυναμικού, ο οποίος οφείλει να ευαισθητοποιήσει και να γνωστοποιήσει σε όλο το προσωπικό το όραμα, τις προτεραιότητες και τις πολιτικές του σχετικά με την Πολιτική Διασφάλισης Παιδιού.
 • Όλου του προσωπικού που έρχεται σε επαφή με τα παιδιά, εφόσον ενημερωθεί, συμφωνήσει και εκπαιδευτεί σχετικά με την Πολιτική Διασφάλισης Παιδιού.

2.3. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η συμμετοχή κάποιου στην «SKOURAS SPORTS CAMP» ως προσωπικό θα έχει ως προϋπόθεση την συμφωνία με τον σχετικό κώδικα δεοντολογίας και την υπογραφή αυτού, στον οποίο θα αναφέρονται οι βασικές απαιτήσεις του οργανισμού σε ότι αφορά τη διασφάλιση και προστασία των παιδιών και περιγράφονται οι ευπρόσδεκτες καθώς και οι απαγορευτικές συμπεριφορές. (Παράρτημα 4)

2.4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κάθε περίπτωση παραβίασης του κώδικα δεοντολογίας θα αντιμετωπίζεται άμεσα, διασφαλίζοντας την εχεμύθεια στη διαχείριση προσωπικών πληροφοριών, σύμφωνα με τις δέουσες διατάξεις εργασιακού ή άλλου δικαίου. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η «SKOURAS SPORTS CAMP» θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση του συμβάντος, στα οποία συμπεριλαμβάνονται:

 • η διερεύνηση του θέματος από την Ομάδα Αναφοράς
 • η σύσταση του υπαίτιου
 • η υπενθύμιση του κώδικα δεοντολογίας και η επανεκπαίδευση του υπαίτιου
 • η απομάκρυνσή του από το παιδί

Έπειτα από τη σχετική έρευνα, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην εκτίμηση του κινδύνου που βρίσκεται το παιδί και στην αξιολόγηση της ανάγκης απομάκρυνσης του υπαίτιου/υπαίτιων από την κατασκήνωσή μας.

Στα παιδιά, επίσης, θα γνωστοποιείται ο κώδικας συμπεριφοράς στην κατασκήνωση, για να καταλάβουν την αναμενόμενη και αποδεκτή συμπεριφορά και την συμμετοχή των ίδιων στη δημιουργία ενός ασφαλούς για τα ίδια περιβάλλοντος. (Παράρτημα 6)

2.5. ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Η κατασκήνωσή μας βασίζεται, εκτός από τις εγκαταστάσεις της, στην δημιουργία κατασκηνωτικών αναμνήσεων που θα κρατήσουν μία ζωή. Για να το πετύχουμε αυτό, χρειαζόμαστε προσωπικό, το οποίο θα ταυτίζεται με το όραμά μας και θα δρα σύμφωνα με το πνεύμα και τους κανόνες μας. Έτσι, όλο το προσωπικό, πριν φτάσει στην κατασκήνωση, θα περνάει από την ασφαλή διαδικασία προσλήψεως, όπως αυτή είναι σχεδιασμένη τα τελευταία χρόνια. Το προσωπικό θα αξιολογείται τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και μετά την παραμονή του στην κατασκήνωση.

Πιο συγκεκριμένα, για να φτάσει να γίνει κάποιος προσωπικό της κατασκήνωσής μας, πόσο μάλλον υπεύθυνος για παιδιά, περνάει από διάφορα στάδια:

 • αρχική συνέντευξη, στην οποία θα ερωτηθεί, εκτός των άλλων, για θέματα διασφάλισης παιδιών,
 • συστάσεις και αξιολογήσεις από ανθρώπους που έχουν ήδη συνεργαστεί μαζί του είτε ήταν προσωπικό είτε κατασκηνωτής/ -τρια,
 • εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει σεμινάρια (θεωρητικά και πρακτικά), για να κατανοήσουν όλοι το όραμά μας, τις ανάγκες των παιδιών, τις υποχρεώσεις μας και τις αποδεκτές και μη συμπεριφορές απέναντί τους.
 • τελική αξιολόγηση, πριν την πρόσληψή του,
 • υπογραφή του κώδικα δεοντολογίας (Παράρτημα 4) και υπεύθυνη δήλωση καταλληλότητας – ικανότητας εργασίας με παιδιά. (Παράρτημα 5)

Αν κάποιος από το προσωπικό καταφέρει να περάσει από όλη αυτή τη διαδικασία, και τελικά αποδειχθεί ακατάλληλος (μη συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας), τότε η «SKOURAS SPORTS CAMP» δεσμεύεται να τον απομακρύνει άμεσα, και να μην κάνει δεκτή ξανά την αίτησή του, αν κρίνει ότι δεν έχει μεταμεληθεί.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να προσληφθεί ένα άτομο, πριν την ολοκλήρωση όλων των ελέγχων ασφαλούς πρόσληψης, με τη χρήση επιπλέον μέτρων, όπως η συνεχής εποπτεία, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δε υπάρχει κάποιος κίνδυνος.

Με το που τελειώσει μία περίοδος, οι υπεύθυνοι των μεγάλων κατασκηνωτών και οι υπεύθυνοι του προσωπικού συμπληρώνουν μία αξιολόγηση, η οποία μπαίνει στο αρχείο μας και χρησιμοποιείται ως συμπληρωματικό στοιχείο για την πρόσληψη του καθένα την επόμενη χρονιά.

2.6. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Όλοι όσοι εργάζονται στην κατασκήνωση και έρχονται σε επαφή με τα παιδιά θα ενημερώνονται για την Πολιτική Διασφάλισης Παιδιού και θα εκπαιδεύονται ως προς τη διασφάλιση παιδιών, την αναγνώριση και τη διαδικασία αναφοράς προβληματισμών. Η Πολιτική θα είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα της κατασκήνωσης (www.skourascamp.com), ενώ θα βρίσκεται και σε εμφανή μέρη σε χώρους της κατασκήνωσης.

Η «SKOURAS SPORTS CAMP» θα παρέχει σε όλο το προσωπικό την απαραίτητη εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και τακτικές ενημερώσεις σε θέματα διασφάλισης παιδιών, είτε επίσημα (με τη μορφή εκπαιδεύσεων ή σεμιναρίων) είτε ανεπίσημα (με τη μορφή ενημερώσεων σε ομαδικές συναντήσεις). Επιπλέον, ανάλογα με τη φύση του έργου αλλά, την θέση και την εμπειρία του εν λόγω προσωπικού, δύναται να διοργανωθεί εξειδικευμένη εκπαίδευση σε θέματα παιδικής ευημερίας, προστασίας και ασφάλειας.

Για τους εξωτερικούς συνεργάτες (προμηθευτές) η είσοδος και η παραμονή τους στον χώρο μας γίνεται με την επιτήρησή τους από μέλη του προσωπικού μας.

2.7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Για την διεξαγωγή δραστηριοτήτων εντός της κατασκήνωσης, γίνεται αξιολόγηση του κινδύνου, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των παιδιών που συμμετέχουν με σκοπό τον εντοπισμό και τον περιορισμό πιθανών κινδύνων. Πιο συγκεκριμένα, ελέγχονται:

 • οι εγκαταστάσεις στις οποίες θα διεξαχθούν,
 • ο βαθμός έκθεσης των παιδιών σε οποιασδήποτε μορφής κινδύνου, είτε σωματικές, είτε πνευματικές.

Η ευθύνη για την αξιολόγηση του κινδύνου ανήκει στο πρόσωπο που φέρει και την τελική ευθύνη για τη εν λόγω δραστηριότητα.

Για δραστηριότητες εκτός της κατασκήνωσης, λαμβάνεται άδεια από τους γονείς ή τους κηδεμόνες των παιδιών.

Αν η αξιολόγηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι οι οποίοι δεν μπορούν να μετριαστούν σε επιθυμητό επίπεδο, η δραστηριότητα θα ακυρώνεται. (Παράρτημα 2)

2.8. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

Η επιτήρηση των παιδιών είναι πάντα επαρκής και οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς καλές πρακτικές. Πιο συγκεκριμένα:

 • τα παιδιά μίας ομάδας συνοδεύονται σε όλες τις δραστηριότητες από τον υπεύθυνο ομαδάρχη τους. Στις δραστηριότητες πηγαίνουν δύο ομάδες μαζί.
 • ο ομαδάρχης καθοδηγείται και αξιολογείται από τον κοινοτάρχη του, ο οποίος είναι έμπειρο και έμπιστο μέλος του προσωπικού μας μετά από την χρόνια εμπειρία του στην θέση του ομαδάρχη.
 • στις δραστηριότητες, εκτός από τον ομαδάρχη που συνοδεύει τα παιδιά, υπάρχει ο υπεύθυνος προπονητής, ο οποίος έχει περάσει και ο ίδιος από διαδικασία ασφαλούς πρόσληψης και ευαισθητοποίησης σχετικά με την παιδική διασφάλιση.
 • οι πόρτες και τα παράθυρα των σπιτιών παραμένουν ανοιχτά πάντα. Τα παιδιά και ο ομαδάρχης για να αλλάξουν ρούχα μπαίνουν στο μπάνιο που βρίσκεται στο εσωτερικό του σπιτιού, ένας – ένας.
 • Όταν χρειάζεται κάποια ιατρική ή άλλη ειδική περίθαλψη, κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να επιλέγει να συνοδεύεται από τον ομαδάρχη του ή τον κοινοτάρχη, με γονική συναίνεση. Προσωπική φροντίδα, όπως η πλύση, δεν θα παρέχονται σε παιδιά που έχουν δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης. Σε αντίθετη περίπτωση, αυτό θα γίνεται με γονική συναίνεση.
 • η απομάκρυνση κάποιου παιδιού από την κατασκήνωση γίνεται από τους γονείς ή τους κηδεμόνες του με την επίδειξη ταυτότητας. Σε άλλη περίπτωση, ερχόμαστε σε επικοινωνία με τους γονείς του παιδιού, για να δώσουν την έγκρισή τους για το άτομο που ήρθε να παραλάβει το παιδί.

 Οι ομαδάρχες μας σε κάθε περίπτωση σέβονται και φροντίζουν για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας των παιδιών για τα οποία είναι υπεύθυνοι καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής τους, σε συνεργασία με τους κοινοτάρχες και τους πτερυγάρχες τους.

2.9. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

2.9.1. Διαδίκτυο και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Τόσο το προσωπικό όσο και οι κατασκηνωτές μας θα συμμορφώνονται με τους νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR). Φωτογραφίες και βίντεο με παιδιά θα ανεβαίνουν μόνο από τους επίσημους λογαριασμούς της κατασκήνωσης σε  Facebook και Instagram, και μόνο αυτό το υλικό θα μπορεί να κοινοποιηθεί από προσωπικό, παιδιά και γονείς.

Μηνύματα, εικόνες και βίντεο που περιέχουν προσβλητικό περιεχόμενο ή περιεχόμενο σεξουαλικού χαρακτήρα δεν πρέπει να αναρτώνται στο διαδίκτυο. Εάν διαπιστωθούν υβριστικά, κακεντρεχή ή σεξουαλικού περιεχομένου μηνύματα ή αναρτήσεις θα πρέπει να αναφερθούν άμεσα στην Ομάδα Αναφοράς Διασφάλισης Παιδιών.

Οποιαδήποτε συμπεριφορά μπορεί να θεωρηθεί ακατάλληλη και σχετίζεται με την βιντεοσκόπηση ή φωτογράφηση ή την χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να αναφερθεί στην Ομάδα Αναφοράς. Όταν εντοπίζεται τέτοιο υλικό, δεν θα αποστέλλεται στην Ομάδα, καθώς ανάλογα με το περιεχόμενο μπορεί να είναι παράνομο. Αντ’ αυτού η Ομάδα πρέπει να ειδοποιηθεί ότι έχουν ληφθεί υλικά τέτοιου περιεχομένου και αναλόγως να ειδοποιηθεί η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας (11188).

Συμβουλεύουμε το προσωπικό μας, σε περίπτωση που αποδεχθεί παιδιά της κατασκήνωσης ως φίλους ή ακολούθους σε Facebook και Instagram αντίστοιχα, να είναι προσεκτικό σε αυτά που ανεβάζει και συζητάει με αυτά τα παιδιά.

Σε περίπτωση που αναρτηθεί κάτι που προσβάλει την προσωπικότητα κάποιου παιδιού, η κατασκήνωση θα προβεί άμεσα στην επίλυση του θέματος, όπως αυτή ορίζεται από την εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές.

2.9.2. Χρήση φωτογραφιών και βίντεο

Για τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο, οι φωτογράφοι της κατασκήνωσης και οι διαχειριστές των social media θα σέβονται την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των παιδιών.

Η διασφάλιση των παιδιών προϋποθέτει ότι η λήψη και χρήση οπτικοακουστικού υλικού (φωτογραφίες και βίντεο) γίνεται με κατάλληλο και συνετό τρόπο.

Το οπτικοακουστικό υλικό που λαμβάνεται από επαγγελματίες εκ μέρους της «Αθλητικές Κατασκηνώσεις Σκούρα» θα πρέπει να συνάδει με τις ακόλουθες αρχές, και να επιδιώκει το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών:

 • Οι φωτογράφοι θα ενημερώνονται για την Πολιτική Διασφάλισης Παιδιού και θα αξιολογούνται αναλόγως.
 • Θα σεβόμαστε πάντα την αξιοπρέπεια των παιδιών.
 • Δε θα προβούμε σε λήψη και δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού και βίντεο που θα εκθέτει τα παιδιά.
 • Το υλικό θα εστιάζει στη δραστηριότητα και όχι μεμονωμένα σε κάποιο παιδί.
 • Η λήψη φωτογραφικού υλικού και βίντεο επιτρέπεται αυστηρά μόνο για επαγγελματική χρήση. Το προσωπικό και οι εθελοντές είναι καλό να κοινοποιούν μόνο εγκεκριμένο και ήδη δημοσιευμένο υλικό.
 • Θα λαμβάνεται ενυπόγραφη συγκατάθεση από τους γονείς (Παράρτημα 7), και προφορική συγκατάθεση από τα παιδιά την στιγμή λήψης της φωτογραφίας .
 • Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το παιδί δεν παρουσιάζεται σε ακατάλληλη πόζα – στάση (χρήση σεξουαλικών υπονοούμενων κ.τ.λ.).
 • Απαγορεύεται η χρήση φωτογραφικού υλικού που είναι προσβλητική για το παιδί.
 • Οποιαδήποτε ακατάλληλη φωτογραφία ή βίντεο πρέπει να αναφερθεί στο Πρόσωπο/ομάδα Αναφοράς Διασφάλισης Παιδιού μέσα σε 24 ώρες.

3. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

3.1. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ

Όλα τα περιστατικά και οι ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την Πολιτική Διασφάλισης Παιδιών και τις αντίστοιχες διαδικασίες. (Παράρτημα 9)

Η «SKOURAS SPORTS CAMP» ενθαρρύνει ενεργά την εσωτερική αναφορά ανησυχιών (ακόμη και ανώνυμα). Οι αναφορές πρέπει να στέλνονται απευθείας στην Ομάδα Αναφοράς Διασφάλισης Παιδιών, στο childrensafety@skourascamp.com

3.2. ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Η κατασκήνωσή μας εφαρμόζει σαφή διαδικασία για την αναφορά και διερεύνηση περιστατικών και ανησυχιών, η οποία γνωστοποιείται σε κάθε εργαζόμενο, εθελοντή, συμβασιούχο αλλά και στα παιδιά και τις οικογένειές τους, εφόσον ζητηθεί. (Παραρτήματα 9 και 10)

Απόρρητο αρχείο όλων των ληφθέντων αναφορών (ακόμη κι ασαφών αναφορών) θα διατηρείται από την Ομάδα Αναφοράς Διασφάλισης Παιδιών, ανεξάρτητα από την έκβαση της υπόθεσης.

Οι αναφορές και η διαχείριση περιστατικών παιδικής κακομεταχείρισης πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία για την προστασία του παιδιού, την εμπιστευτικότητα, τη συγκατάθεση και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

3.3. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσωπικές και ευαίσθητες πληροφορίες πρέπει να κοινοποιούνται μόνο σε ανθρώπους που κρίνεται αναγκαία η συμμετοχή τους στη διαχείριση της ανησυχίας ή στην υποστήριξη του παιδιού. Κάθε περιστατικό ή ανησυχία θα καταγράφεται, θα υπογράφεται  από τους εμπλεκομένους και θα αποστέλλεται στην Ομάδα Αναφοράς Διασφάλισης Παιδιών. (Παράρτημα 9)

3.4. ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Η «SKOURAS SPORTS CAMP» θα εξασφαλίζει την ασφαλή αναφορά περιστατικών ή ανησυχιών παραβίασης της παρούσας Πολιτικής Διασφάλισης Παιδιών.

4.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Πολιτική Διασφάλισης Παιδιών θα εξετάζεται, θα βελτιώνεται και θα τροποποιείται βάση των αναγκών. Η Πολιτική θα επανεξετάζεται στο σύνολό της κάθε 4 χρόνια.

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Όταν δουλεύω με παιδιά:

 • Θα συμμορφώνομαι με την Πολιτική Διασφάλισης Παιδιών και θα θέτω ως προτεραιότητα την ευημερία, ασφάλεια και ικανοποίηση των παιδιών.
 • Θα αποτρέπω οποιαδήποτε μορφή εκφοβισμού (bullying) μεταξύ των παιδιών.
 • Θα παρέχω ουσιαστικές ευκαιρίες, που θα αποτελούν πηγή έμπνευσης για τα παιδιά.
 • Θα σέβομαι κάθε παιδί, ανεξάρτητα από την καταγωγή, τα χαρακτηριστικά και τις ικανότητές του.
 • Δεν θα εκμεταλλευτώ την θέση μου εις βάρος κάποιου παιδιού.
 • Θα διασφαλίσω ότι όλες οι δραστηριότητες είναι κατάλληλες για την ηλικία και τις ικανότητες των παιδιών. Θα δημιουργήσω ένα ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά.
 • Θα εστιάσω σε κάθε παιδί ξεχωριστά, στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του.
 • Θα προσπαθήσω να μεταδώσω στα παιδιά έναν θετικό τρόπο σκέψης και αλληλεπίδρασης με άλλους.
 • Θα είμαι δίκαιος και θα δρω με βάση τις αρχές και το όραμα της κατασκήνωσης.
 • Θα σέβομαι την ιδιωτικότητα των παιδιών, δεν θα εισβάλλω σε χώρους υγιεινής χωρίς άδεια και δεν θα βοηθήσω κάποιο παιδί αν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί ή δεν μου το ζητήσει.
 • Δεν θα χρησιμοποιώ καμία μορφή βίας (λεκτική, σωματική κ.ο.κ.) ούτε τιμωρία.
 • Δεν θα προβώ σε κανενός είδους σεξουαλική ενέργεια (πράξη, παιχνίδι, υπονοούμενα).
 • Δεν θα επιτρέπω λεκτικά ή σωματικά παιχνίδια σεξουαλικού περιεχομένου.
 • Δεν θα απομονώνω σε κλειστό χώρο κάποιο παιδί. Αν χρειαστεί να μιλήσω μαζί του κατ’ ιδίαν, αυτό θα γίνει σε ανοιχτό χώρο.
 • Δεν θα χρησιμοποιώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ακατάλληλο τρόπο και δεν θα δημοσιεύω σχόλια ή εικόνες, οι οποίες ενδέχεται να κλονίσουν την ευημερία τους.
 • Δεν θα δημοσιεύω φωτογραφίες ή άλλες πληροφορίες σχετικά με τα παιδιά στους προσωπικούς μου λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Θα μοιράζομαι την ανησυχία μου σχετικά με την ασφάλεια και την ευημερία κάθε παιδιού ξεχωριστά με το Πρόσωπο Αναφοράς Διασφάλισης Παιδιών ή με τον Αρχηγό.

Αντιλαμβάνομαι ότι αν παραβιάσω τον κώδικα, θα υποστώ αντίστοιχα πειθαρχικά μέτρα (σύσταση, απομάκρυνση κ.ο.κ.).

Ονοματεπώνυμο:                                                                    Ημερομηνία:

Υπογραφή

 

 

2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Ονοματεπώνυμο:

Ημερομηνία:

Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχουν λόγοι ανησυχίας για την καταλληλότητά μου να εργαστώ με παιδιά και να συμμετέχω στα προγράμματα και τις δραστηριότητες της «SKOURAS SPORTS CAMP».

                                                                                                            Υπογραφή

 

 

3. ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Ως κατασκηνωτής της «SKOURAS SPORTS CAMP»:

 • Θα συμμορφώνομαι με τους κανόνες της κατασκήνωσης.
 • Δεν θα προβώ σε οποιαδήποτε μορφή βίας (λεκτική, σωματική ή σεξουαλική) ή εκφοβισμού (bullying).
 • Δεν θα υποτιμώ, αλλά θα σέβομαι κάθε παιδί, ανεξάρτητα από την καταγωγή, τα χαρακτηριστικά και τις ικανότητές του.
 • Δεν θα εκμεταλλεύομαι τις αδυναμίες των άλλων για να τους υποβαθμίζω.
 • Αν γίνω μάρτυρας οποιασδήποτε μορφής βίας, θα το πω αμέσως στον υπεύθυνο ομαδάρχη ή κοινοτάρχη μου.
 • Θα σέβομαι την ιδιωτικότητα των άλλων παιδιών, όπως θα κάνουν κι αυτά για μένα.
 • Δεν θα προκαλώ, και δεν θα φέρω κανένα παιδί σε δύσκολη θέση.
 • Δεν θα απομονωθώ με κανένα παιδί και δεν θα συμμετέχω σε περιπτώσεις απομόνωσης ή στοχοποίησης κάποιου παιδιού. Αν πέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψή μου, το αναφέρω στον υπεύθυνο ομαδάρχη ή κοινοτάρχη μου αμέσως.
 • Δεν θα χρησιμοποιώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ακατάλληλο τρόπο και δεν θα δημοσιεύω σχόλια ή εικόνες/ βίντεο, τα οποία ενδέχεται να κλονίσουν την ευημερία κάποιου παιδιού.
 • Δεν θα δημοσιεύσω φωτογραφίες ή άλλες πληροφορίες σχετικά με τα παιδιά και τις οικογένειές τους στους προσωπικούς μου λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς την έγκρισή τους.
 • Συνειδητοποιώ ότι είμαι μέλος μίας ομάδας, και για κανέναν λόγο δεν θα χαλάσω τις διακοπές κάποιου άλλου παιδιού.

Αντιλαμβάνομαι ότι αν κάνω κάτι από όλα αυτά, θα ειδοποιηθούν οι γονείς μου και η Ομάδα Αναφοράς Διασφάλισης Παιδιών, και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα ακολουθήσει η απομάκρυνσή μου από την κατασκήνωση.

 

 

4. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Παρακαλώ επιλέξτε και συμπληρώστε ανάλογα:

 ⃣   Εγώ/Εμείς, (Ονοματεπώνυμο γονέα/κηδεμόνα) ____________________ συναινώ/συναινούμε ώστε το παιδί μου/μας (Ονοματεπώνυμο παιδιού) ___________________ να συμμετάσχει στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

 ⃣   Εγώ/εμείς ορίζουμε τον υπεύθυνο της «SKOURAS SPORTS CAMP», καθώς και οποιονδήποτε άλλον ενήλικα εργάζεται υπό την άμεση επίβλεψή του, ως υπεύθυνο για το παιδί μου/μας και τον εξουσιοδοτούμε, ώστε να λάβει τις αναγκαίες αποφάσεις, εάν προκύψει οποιαδήποτε επείγουσα κατάσταση κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην κατασκήνωση και κριθεί απαραίτητη η ιατρική περίθαλψη του παιδιού μου/μας, μέχρι και τη στιγμή που θα ενημερωθώ/ενημερωθούμε σχετικά.

 ⃣   Εγώ/εμείς συναινούμε στη δημοσιοποίηση οπτικοακουστικού υλικού στο οποίο εμφανίζεται το παιδί μου/μας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που συμμετέχει και το οποίο ενδέχεται να αναρτηθεί σε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο από την «SKOURAS SPORTS CAMP» (ιστότοπος, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) εφόσον τηρούνται οι δεσμεύσεις της, όπως αυτές αναφέρονται στην Πολιτική Διασφάλισης Παιδιών.

Ονοματεπώνυμο γονέα/κηδεμόνα:                                                    Ημερομηνία:

Τηλέφωνο επικοινωνίας:                                                                    Υπογραφή:


Στοιχεία επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης:

Εάν οποιαδήποτε στιγμή ανησυχήσετε για την ασφάλεια ή την προστασία του παιδιού σας, παρακαλώ επικοινωνήστε με την Ομάδα Αναφοράς Διασφάλισης Παιδιού που είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της Πολιτικής στο childrensafety@skourascamp.com