Search

ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ

Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων στο oaed.gr για το Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ Κατασκήνωση 2020.
Προθεσμία:
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται από όλους τους ενδιαφερόμενους, δικαιούχους
από 17.03.2020 και μέχρι την 31.03.2020 και ώρα 15:00. 

Σε όσες περιπτώσεις απαιτούνται δικαιολογητικά, αυτά επισυνάπτονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις.
 
Συνεπώς, δεν υπάρχει υποχρέωση προσέλευσης στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την προσκόμιση δικαιολογητικών.
 
Σε περίπτωση αδυναμίας σάρωσης των δικαιολογητικών, οι δικαιούχοι οφείλουν να τα προσκομίσουν στα ΚΠΑ2 της περιοχής που ανήκουν αυτοπροσώπως ή δια νόμιμου αντιπροσώπου μέχρι την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή 01.04.2020, και ώρα 14:00. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι δικαιούχοι που επιλέγουν την προσέλευση στις Υπηρεσίες για την προσκόμιση των δικαιολογητικών οφείλουν για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή τους να προσέλθουν σε αυτές άμεσα μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής τους.
 
Επειδή η ταυτοποίηση των παιδιών που δηλώνονται στις αιτήσεις των δικαιούχων θα γίνει μέσω αυτεπάγγελτης αναζήτησης με βάση τον ΑΜΚΑ τους, οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν μεριμνήσει εγκαίρως για την απόδοση ΑΜΚΑ στα παιδιά τους ή για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους, όταν υπάρχει μεταβολή αυτών στην οικογενειακή μερίδα, και να προσέξουν ιδιαίτερα στη συμπλήρωση του σωστού ΑΜΚΑ στην αίτηση.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από τον διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. www.oaed.gr.
Διαβάστε τη δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ ΕΔΩ
Αν  δεν έχετε κωδικούς εισόδου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του oaed.gr πρέπει να εκδόσετε για να μπορέστε να κάνετε την αίτησή σας.

Για την πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, σας ενημερώνουμε ότι δεν χρειάζεται πλέον η προσέλευσή σας στις Υπηρεσίες ΚΠΑ2 για την έκδοση κωδικών ΟΑΕΔ, όπως προβλέπεται στην υπ΄αριθμ. 2/2020 Δημόσια Πρόσκληση.

Η εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τους κωδικούς πρόσβασης του TAXISnet, από τη δ/νση: http://www.oaed.gr/eggrafi

Κάνετε την εγγραφή σας και στη συνέχεια μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής σας για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα έτους 2020.
Επισημαίνεται ότι οι κωδικοί TAXISnet που θα χρησιμοποιήσετε θα είναι οι προσωπικοί σας (και όχι των συζύγων σας)
 
Για συγκεκριμένες περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτηση στοιχείων και απαιτούνται δικαιολογητικά (2ο Μέρος// περ. Γ΄//παρ. 2.2,της υπ΄αριθμ. 2/2020 Δημόσιας Πρόσκλησης), αυτά θα ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ στις ηλεκτρονικές αιτήσεις.
Παρά τα αναφερόμενα στη Δημόσια Πρόσκληση για παράλληλη δυνατότητα προσκόμισης των δικαιολογητικών αυτών στα ΚΠΑ2 έως την 01.04.2020, προκειμένου για την τήρηση των έκτακτων μέτρων προστασίας λόγω κορωνοϊού οι δικαιούχοι ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, αλλά μπορούν εναλλακτικά να τα αποστέλλουν: με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Λίστα ηλ. δ/νσεων ΚΠΑ2) με fax με ημερομηνία αποστολής έως την 01.04.2020. Στο ίδιο πλαίσιο της λήψης προληπτικών μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού, στις περιπτώσεις υποβολής Υπευθύνων Δηλώσεων δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής..
 
Αριθμός Πρωτοκόλλου
Αφού συμπληρώσετε την αίτησή σας στο oaed.gr θα εμφανιστεί στην οθόνη σας ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης σας ο οποίος θα έχει την ακόλουθη μορφή: π.χ. 21/2020/000035241256
ΔΕΝ πρέπει να μας πάρετε τηλέφωνο για να μας δώσετε τον αριθμό πρωτοκόλλου, αλλά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με το ακόλουθο τρόπο:
Στείλετε email στο oaed@skourascamp.com περιλαμβάνοντας οπωσδήποτε τις παρακάτω πληροφορίες:
1) Τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης
2) Το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου γονέα (στου οποίου το όνομα έγινε η αίτηση)
3) Το ονοματεπώνυμο του παιδιού/ των παιδιών
4) Το τηλέφωνο που μας δώσατε όταν πραγματοποιήσατε την κράτηση θέσης.
 
Αν δυσκολευτείτε να βρείτε τον αριθμό πρωτοκόλλου, ακολουθήστε τις οδηγίες όπως παρουσιάζονται ΕΔΩ.
 
Βοήθεια με την αίτηση.
Η υποβολή αιτήσεων για το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα  έτους 2020, γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες, αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr)
Αν κατά τη συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Αίτησης στον ΟΑΕΔ, χρειάζεστε βοήθεια, είμαστε στη διάθεση σας.
Επικοινωνήστε μαζί μας, τηλεφωνικά στο 6947075130, Δευτέρα- Παρασκευή 10:00-16:00
Στον παραπάνω αριθμό μπορείτε να απευθυνθείτε ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ και ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ. 
 
 

Share: