Χρονικά διαστήματα

Χρονικά διαστήματα 2020:

*Τα φετινά διαστήματα ενδέχεται να τροποποιηθούν σύμφωνα με την κυβερνητική απόφαση σχετικά με τη λειτουργία των κατασκηνώσεων.

Περίοδος 15 ημερών  
1) 05.07 - 19.07.2020  
2) 22.07 - 05.08.2020  
3) 05.08 - 19.08.2020  

 

Τα παιδιά μπορούν να έρθουν δωρεάν στην κατασκήνωση με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1) Μέσω ενός από τους συμβεβλημένους ασφαλιστικούς φορείς

2) Μέσω του προγράμματος "Δωρεάν κατασκήνωση" του ΟΑΕΔ.

Επισκεφθείτε την ενότητα Κράτηση θέσης / Δωρεάν κατασκήνωση για να δείτε λεπτομέρειες.