Χρονικά διαστήματα

Χρονικά διαστήματα 2021:

*Τα φετινά διαστήματα ενδέχεται να τροποποιηθούν σε περίπτωση παράτασης του σχολικού έτους.

Περίοδος 15 ημερών  
1) 01.07 - 15.07.2021  
2) 15.07 - 29.07.2021  
3) 29.07 - 12.08.2021  
4) 12.08 - 26.08.2021   (Εδώ θα λειτουργήσει και το #Skouras Academy)

 

Τα παιδιά μπορούν να έρθουν δωρεάν στην κατασκήνωση με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1) Μέσω ενός από τους συμβεβλημένους ασφαλιστικούς φορείς

2) Μέσω του προγράμματος "Δωρεάν κατασκήνωση" του ΟΑΕΔ.

Επισκεφθείτε την ενότητα Κράτηση θέσης / Δωρεάν κατασκήνωση για να δείτε λεπτομέρειες.