Πρόγραμμα σεμιναρίων

Πρόγραμμα σεμιναρίων

Τα θεωρητικά σεμινάρια 2021 θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά μέσω της  πλατφόρμας WebEx.

Το πρόγραμμα των σεμιναρίων, τα κριτήρια παρακολούθησης και ο τρόπος εγγραφής θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.