Κύκλος σεμιναρίων

{pgslideshow id=143|width=600|height=400|delay=3000|image=L}

Θεωρητικά Σεμινάρια

Διεξάγονται σε διαμορφωμένη αίθουσα σεμιναρίων στα γραφεία μας ή εκτός και γίνονται από έμπειρα στον συντονισμό και τη διαχείριση ομάδων στελέχη της κατασκήνωσης. Τα θέματα πάνω στα οποία εκπαιδεύονται οι υποψήφιοι καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων όπως την περιγραφή ενός τυπικού εικοσιτετραώρου, την επίλυση διαφόρων προβλημάτων καθώς και τη σωστή αντιμετώπιση των παιδιών διαφόρων ηλικιών. Το ύφος των σεμιναρίων έχει έναν παιδαγωγικό και διαδραστικό χαρακτήρα και όχι τη μορφή διαλέξεων. Προτρέποντας τους ανθρώπους να έχουν ενεργό ρόλο και βασιζόμενοι στη λειτουργία ομάδων εργασίας, επιτυγχάνονται τα θετικά αποτελέσματα της διαδικασίας. Επίσης οι υποψήφιοι ενημερώνονται από επαγγελματίες πάνω σε ειδικά ζητήματα όπως:

>Ψυχολογία παιδιών
>Ομαλή προσαρμογή στην κατασκηνωτική ζωή
>Ένταξη παιδιού στην ομάδα
>Επιβράβευση- Αναγνώριση
>Αθλητισμός για διαφορετικές ηλικίες
>Δημιουργική απασχόληση παιδιών

Πρακτικά Σεμινάρια
Γίνονται εκτός γραφείων κι έχουν χαρακτήρα εθελοντικής προσφοράς με στόχο την ανάληψη ευθυνών από μέρους των υποψηφίων αλλά και έμμεσο στόχο την καλύτερη γνωριμία και επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους της κατασκήνωσης. Μέσα από την από κοινού συμμετοχή σε διάφορες δράσεις, τα στελέχη μας μαθαίνουν να συνεργάζονται μεταξύ τους και να λειτουργούν σαν ομάδα για ένα κοινό σκοπό.

Πρωτομαγιά στην κατασκήνωση- Προσομοίωση
Ένα από τα πιο σημαντικά σεμινάρια για την επιλογή του προσωπικού είναι αυτό που πραγματοποιείται κάθε χρόνο την Πρωτομαγιά στην κατασκήνωση. Έχει καθαρά πρακτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Όλα τα υποψήφια στελέχη πηγαίνουμε στην κατασκήνωση, χωριζόμαστε σε ομάδες και ακολουθούμε αυστηρό κατασκηνωτικό πρόγραμμα για όλη την ημέρα. Στόχος της «κατασκηνωτικής Πρωτομαγιάς» είναι μέσα από μία προσομοίωση σε πραγματικό χρόνο, να καταλάβουν οι υποψήφιοι το πρόγραμμα, τις υποχρεώσεις αλλά και το κλίμα και τη φιλοσοφία της κατασκήνωσης. Μέσω της εναλλαγής ρόλων και διαφόρων δοκιμασιών, επιτυγχάνεται από τη μία πλευρά ο υποψήφιος να καταλάβει πλήρως το μελλοντικό του ρόλο και από την άλλη η κατασκήνωση να διαπιστώσει τις ικανότητες και τη διάθεσή του.

Crash test
Είναι μία εργασία, κρίσεως και όχι γνώσεων , στην οποία εξετάζουμε τη διάθεση των υποψηφίων για ενασχόληση με τα παιδιά. Επιπλέον παρατηρούμε τις θέσεις καθώς και τις προτιμήσεις τους όπως και την ικανότητα επίλυσης πρακτικών προβλημάτων μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων. Τέλος προσπαθούμε μέσα από το Crash test να ανακαλύψουμε από κοινού τι πόστο ταιριάζει στον καθένα και που θα ήταν ο κάθε υποψήφιος καλύτερος τόσο για τον εαυτό του όσο και για την λειτουργία της κατασκήνωσης.

«Βίβλος της κατασκήνωσης»
Η Βίβλος, είναι ένα εγχειρίδιο που περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες όπως το όραμα, τη φιλοσοφία, την ιστορία και τους βασικούς συνεργάτες της κατασκήνωσης. Επίσης περιέχει την ιεραρχία, κάποιες πρακτικές συμβουλές για τα στελέχη μας καθώς και κατευθυντήριες γραμμές για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται κανείς στο χώρο της κατασκήνωσης και απέναντι στα μικρά παιδιά.

Άλλες συναντήσεις
Πέρα από τις καθαρά εκπαιδευτικές συναντήσεις, πραγματοποιούμε και κάποιες συμπληρωματικές εκδηλώσεις στα πλαίσια του κύκλου σεμιναρίων μας που περιλαμβάνουν άτυπες συγκεντρώσεις με στόχο την καλύτερη γνωριμία μεταξύ μας καθώς και κάποιες εθελοντικές δράσεις που είτε διοργανώνονται από την κατασκήνωση είτε όχι και στις οποίες οι υποψήφιοι έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν.