Ασφάλιση προσωπικού 2015

 

Διαδικασία ασφάλισης προσωπικού 2015

Μόλις ολοκληρωθούν  οι τελικές συνεντεύξεις θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα για το φετινό καλοκαίρι.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα τηλεφωνικά.

Εφόσον επιλεγεί κάποιος πρέπει να ολοκληρώσει τη διαδικασία πρόσληψής του.

Διαβάστε με προσοχή τις παρακάτω πληροφορίες:

Α. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΝΕΟΙ)

Β. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΠΑΛΙΟΙ)

Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Δ. ΕΚΔΟΣΗ ΑΦΜ

Ε. ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΣΤ. ΕΚΔΟΣΗ ΑΜ ΙΚΑ

A.ΑΝΗΛΙΚΟΙ (ΝΕΟΙ)

Όσοι ΔΕΝ θα έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους την ημέρα που θα έρθουν στην κατασκήνωση

και

ΔΕΝ ήταν ασφαλισμένοι την περσινή χρονιά, δηλαδή δεν ήταν προσωπικό στην κατασκήνωσή μας. 

Αρχικά, θα χρειαστεί να κάνετε κάποιες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να εκδόσετε το πιστοποιητικό υγείας (ισχύει για 5 χρόνια).

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Παρασιτολογική εξέταση κοπράνων

Αφού ολοκληρώσετε τις παραπάνω εξετάσεις θα παραλάβετε τις 3 ιατρικές γνωματεύσεις/ αποτελέσματα των παραπάνω εξετάσεων.
Με τις γνωματεύσεις και 1 φωτογραφία σας θα μπορέσετε να εκδόσετε 
το πιστοποιητικό υγείας.

Το πιστοποιητικό το παίρνετε από τον παθολόγο που σας έγραψε τις εξετάσεις ή το κέντρο υγείας/ νοσοκομείο όπου κάνατε τις εξετάσεις.

Πρέπει να τους προσκομίσετε τις 3 γνωματεύσεις/αποτελέσματα και την φωτογραφία.

2. Καλλιέργεια κοπράνων

3. Ακτινογραφία θώρακα

4. 1 φωτογραφία

Το πιστοποιητικό υγείας, που απαιτείται για το βιβλιάριο εργασίας ανηλίκου,έχει την ακόλουθη μορφή:

Πιστοποιητικό υγείας

Προσοχή! Είναι διαφορετικό από την απλή βεβαίωση υγείας που σας έχει ζητηθεί και έχετε ήδη προσκομίσει.
Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό είναι αυτό που εκδίδουν και όσοι θα απασχοληθούν σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος  και έχει πενταετή ισχύ.

Στο γραφείο μας ΔΕΝ θα φέρετε/ στείλετε τις εξετάσεις αλλά το πιστοποιητικό υγείας (φωτοτυπία)

Στο γραφείο μας πρέπει να φέρετε:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Πιστοποιητικό υγείας 5 ετίας

 30/05/2015

Αυτό που θα βγάλετε κάνοντας τις εξετάσεις

Προσοχή! Στείλτε μας μια φωτοτυπία του πιστοποιητικού, όχι το πρωτότυπο έγγραφο.

2. Αίτηση γονέα

 30/05/2015

3. Έντυπο πρόσληψης συμπληρωμένο

 30/05/2015

Αφήστε κενά τα πεδία από το ΕΓΓΑΜΟΣ/Η και κάτω

2. 1 φωτογραφία

 30/05/2015

 

2. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις)

 30/05/2015

Περάστε από τα γραφεία μας ή
Στείλτε τα e-mail στο [email protected]

3. Φωτοτυπία βεβαίωσης ΑΜΚΑ (από ΚΕΠ)

4. Φωτοτυπία βεβαίωσης ΑΦΜ (από ΚΕΠ)

 

Β. ΑΝΗΛΙΚΟΙ (ΠΑΛΙΟΙ)
Όσοι ΔΕΝ θα έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους την ημέρα που θα έρθουν στην κατασκήνωση

και

Ήταν ασφαλισμένοι την περσινή χρονιά, δηλαδή ήταν προσωπικό στην κατασκήνωσή μας. 

Στο γραφείο μας πρέπει να φέρετε:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2. Αίτηση γονέα

 17/05/2015

3. Έντυπο πρόσληψης συμπληρωμένο

 17/05/2015

Αφήστε κενά τα πεδία από το ΕΓΓΑΜΟΣ/Η και κάτω

 

Γ. ΕΝΗΛΙΚΟΙ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Έντυπο πρόσληψης

 17/05/2015

Αφήστε κενά τα πεδία από το ΕΓΓΑΜΟΣ/Η και κάτω

2. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις)

 17/05/2015

Περάστε από τα γραφεία μας ή

Στείλτε τα e-mail στο [email protected]

3. Φωτοτυπία βεβαίωσης ΑΜΚΑ (από ΚΕΠ ή amka.gr)

4. Φωτοτυπία βεβαίωσης ΑΦΜ (από ΚΕΠ)

5. Φωτοτυπία βεβαίωσης ΑΜ ΙΚΑ αν έχετε (από ΙΚΑ)

 

Δ. Έκδοση ΑΦΜ

Εάν δεν έχετε ΑΦΜ, πρέπει να εκδόσετε. Πηγαίνετε στην εφορία που ανήκετε.Θα χρειαστείτε μαζί:

1. Αστυνομική ταυτότητα

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Για ανήλικους απαιτείται και η παρουσία του ενός από τους 2 γονείς

 

Ε. Χρήσιμοι σύνδεσμοι- πληροφορίες

  • Βεβαιώσεις ΑΦΜ, ΑΜΚΑ μπορείτε να ζητήσετε από το ΚΕΠ
  • Βεβαιώσεις ΑΜ ΙΚΑ μπορείτε να ζητήσετε από το ΙΚΑ
  • Το πιστοποιητικό υγείας που ζητείται για τους ανήλικους μπορεί να εκδοθεί από Δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα/ γιατρό
  • Τη σχετική ανακοίνωση (ΦΕΚ) μπορείτε να τη βρείτε ΕΔΩ

 

ΣΤ. ΕΚΔΟΣΗ ΑΜ ΙΚΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ)

Όταν έρθετε στην κατασκήνωση, πρέπει να έχετε μαζί σας:

1) Αστυνομική ταυτότητα

2) Βεβαίωση ΑΦΜ (φωτοτυπία)

 

*Όσοι κατοικούν εκτός Θεσσαλονίκης πρέπει να στείλουν τα δικαιολογητικά/έγγραφα με το ταχυδρομείο στο γραφείο μας στη Θεσσαλονίκη.