Δρομολόγια λεωφορείων 10.08.2015

Δρομολόγια λεωφορείων 10.08.2015

Κάνετε κράτηση θέσης με τα λεωφορεία της κατασκήνωσης καλώντας στα γραφεία μας. 

Σημειώσεις!

>Εάν φέρετε τον κατασκηνωτή με δικό σας μεταφορικό μέσο θα πρέπει να φτάσετε στην κατασκήνωση 15:30-16:00.
>Για την ομαλότερη τακτοποίηση των κατασκηνωτών την 1η ημέρα δεν επιτρέπεται η είσοδος των γονέων μέσα στην κατασκήνωση.
 

Μετά τις Ν. Φώκιες η πορεία του δρόμμου είναι υποχρεωτική δεξιά. Εσείς θα πάτε ευθεία στο δρόμο που πηγαίνει μόνο για την κατασκήνωση.