Οι δράσεις μας

Οι δράσεις μας

Η κατασκήνωσή μας έχει πραγματοποιήσει πολλές δράσεις τα προηγούμενα χρόνια. Οι δράσεις μας χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: