Το παιδί μου δεν ξέρει να κολυμπάει. Πως θα ακολουθήσει το αθλητικό πρόγραμμα και θα είναι ασφαλές;

Answer: 

Στην κατασκήνωση υπάρχουν 3 πισίνες με ναυαγοσώστες, βοηθητικό προσωπικό και εξοπλισμό (σανίδες, σωσίβια κλπ). Και οι 3 πισίνες διαθέτουν ένα ρηχό κομμάτι στο οποίο μπορούν τα παιδιά να κολυμπούν ενώ ταυτόχρονα πατάνε. Επιπλέον την πρώτη ημέρα ελέγχεται εάν τα παιδιά γνωρίζουν κολύμπι. Στην πισίνα τα παιδιά συνοδεύονται πάντοτε από τον ομαδάρχη τους. Ανάλογοι κανόνες ασφαλείας ισχύουν και στο θαλάσσιο πρόγραμμα.

Ελληνικά