Χρονικά διαστήματα

Χρονικά διαστήματα 2018:

Περίοδος 22 ημερών Περίοδος 15 ημερών
1) 23.06 - 15.07.2018 1) 17.06 - 01.07.2018
2) 15.07 - 06.08.2018 2) 01.07 - 15.07.2018
3) 06.08 - 28.08.2018 3) 15.07 - 29.07.2018
  4) 06.08 - 20.08.2018
  5) 20.08 - 02.09.2018

 

Τα παιδιά μπορούν να έρθουν δωρεάν στην κατασκήνωση με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1) Μέσω ενός από τους συμβεβλημένους ασφαλιστικούς φορείς

2) Μέσω του προγράμματος "Δωρεάν κατασκήνωση" του ΟΑΕΔ.

Επισκεφθείτε την ενότητα Δωρεάν κατασκήνωση για να δείτε λεπτομέρειες.