Κράτηση θέσης

Τα παιδιά μπορούν να έρθουν στην κατασκήνωση με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1) Μέσω ενός από τους συμβεβλημένους ασφαλιστικούς φορείς

2) Μέσω του προγράμματος "Δωρεάν κατασκήνωση" του ΟΑΕΔ.

3) Με ιδιωτική συμμετοχή

 

Χρονικά διαστήματα 2019:

Περίοδος 22 ημερών Περίοδος 15 ημερών
1) 22.06 - 14.07.2019 1) 16.06 - 30.06.2019
2) 14.07 - 05.08.2019 2) 30.06 - 14.07.2019
3) 05.08 - 27.08.2019 3) 14.07 - 28.07.2019
  4) 05.08 - 19.08.2019
  5) 19.08 - 02.09.2018
   

Κράτηση θέσης στην κατασκήνωσή μας:

Για να κρατήσετε θέση στην κατασκήνωση για το επιθυμητό διάστημα πρέπει να επικοινωνήσετε ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ μαζί μας καλώντας σε ένα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο, ωστόσο, κάποιες μέρες λόγω μεγάλου όγκου κλήσεων που λαμβάνουμε μπορεί να μην πιάσετε γραμμή απευθείας και να χρειαστεί να δοκιμάσετε ξανά.

Η περίοδος έναρξης των κρατήσεων ανακοινώνεται σε ξεχωριστό άρθρο το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα μας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής. 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Οι θέσεις για ορισμένα διαστήματα εξαντλούνται γρήγορα και μόλις αυτό συμβεί ξεκινάμε να λειτουργούμε λίστα αναμονής.

 

Παρακαλούμε, διαβάστε τις πληροφορίες που ακολουθούν και σχετίζονται με τον τρόπο που  θα έρθει το παιδί στην κατασκήνωση.

 


Τα παιδιά μπορούν να έρθουν ΔΩΡΕΑΝ στην κατασκήνωση μέσω των παρακάτω ασφαλιστικών φορέων:

ΑΜΣΤΕΛ

ΓΕΝ Αξιωματικών Ναυτικού

Ε.Κ.Β.Α.Α.-Ι.Γ.Μ.Ε.Μ.

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Μόνο υπάλληλοι)

Ε.Τ.Α.Α. Τομέας : ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕ (ΤΣΜΕΔΕ)

Ε.Τ.Α.Α. Τομέας : ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Ε.Τ.Α.Α. Τομέας: ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

Ε.Τ.Α.Α. Τομέας: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ(ΤΣΑΥ)

Ε.Υ.Α.Θ. , ΕΥΔΑΠ

ΕΔΟΕΑΠ Δημοσιογράφοι (με συμμετοχή γονέα)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ALPHA BANK)

Ι.Κ.Α. – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΞΥ)

Ι.Κ.Α. (Μόνο οι διοικητικοί υπάλληλοι και οι ιατροί)

Ο.Α.Ε.Δ. (Μόνο οι διοικητικοί υπάλληλοι)

Ο.Α.Ε.Ε. (Μόνο οι διοικητικοί υπάλληλοι)

Ο.Α.Σ.Θ.

Ο.Λ.Θ. (Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης)

Ο.Λ.Μ.Ε. (Με κλήρωση)

Ο.Λ.Π. (Οργανισμός Λιμένος Πειραιά)

Ο.Π.Α.Δ. - Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. (Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων)

Ο.Σ.Υ. Α.Ε.

ΟΑΕΕ - ΤΑΝΠΥ

ΟΓΑ (Διοικητικοί υπάλληλοι)

ΟΓΑ-ΟΠΕΚΑ (ασφαλισμένοι)

ΟΕΕ (Εργαζόμενοι στην Εργατική Εστία)

ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ – Ν.Α.Τ. (Ναυτικοί)

Τ.Α.Y.T.E.K.Ω. Τομέας: Δ.Ε.Η. – ΔΕΔΔΗΕ - ΑΔΜΗΕ

Τ.Α.Y.T.E.K.Ω. Τομέας: Ο.Τ.Ε. , Ο.Σ.Ε.,  ΕΛΤΑ (ΤΑΠ-ΟΤΕ)

Τ.Α.Π.Ι.Τ. : Γ’ Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΠΕΜ (Μετάλλου)

Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. Τομέας: ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

ΤΠΔ Δικηγόροι

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Υπάλληλοι)

 

ΕΠΙΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ*:

Δήμους, αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, φροντιστήρια ξένων γλωσσών, συνεταιρισμούς , συλλόγους, συνδέσμους. Για τις παραπάνω κατηγορίες παρέχεται έκπτωση στην τιμή της κατασκήνωσης  κατόπιν αιτήματος του συλλόγου, φροντιστηρίου κλπ.  

 

 


 

Ποια είναι τα κριτήρια του 2018;
Το πρόγραμμα καλύπτει όσους έχουν πραγματικό οικογενειακό εισόδημα κατά το οικονομικό έτος 2016 μέχρι 28.000,00 €

 

ΚΑΙ να ισχύει κάποιο από τα παρακάτω:

α. Είναι εργαζόμενοι στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το έτος 2017 πενήντα (50) ημέρες ή

β. Είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβο-

λής αιτήσεων.

γ. Άνεργοι, οι οποίοι έλαβαν επίδομα από τον ΟΑΕΔ για τουλάχιστον 50 ημέρες κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

δ. Εργαζόμενες με σχέση εξαρτημένης εργασίας που έλαβαν άδεια ή επίδομα μητρότητας τουλάχιστον 50 ημερών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

 

Το πρόγραμμα καλύπτει τη διαμονή στην κατασκήνωση για 15 ημέρες.

Τα παιδιά πρέπει να έχουν γεννηθεί από 01.01.2002 έως 14.06.2012.

Προθεσμία αιτήσεων 2018:

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται από όλους τους ενδιαφερόμενους από την 12.04.2018 και ώρα 08:00π.μ. μέχρι την 01.05.2018 και ώρα 23:59.

Σε όσες περιπτώσεις απαιτούνται δικαιολογητικά, αυτά επισυνάπτονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις.

Συνεπώς, δεν υπάρχει υποχρέωση προσέλευσης στις Υπηρεσίες για την προσκόμιση δικαιολογητικών.

 

Ποια είναι η διαδικασία: 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). 

Παρακαλούμε διαβάστε την σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ πατώντας ΕΔΩ

Αφού συμπληρώσετε την αίτηση, θα πρέπει να περιμένετε να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Η λίστα με τους δικαιούχους θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, το www.oaed.gr
 

Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ πατώντας ΕΔΩ