Δωρεάν κατασκήνωση

Τα παιδιά μπορούν να έρθουν δωρεάν στην κατασκήνωση με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1) Μέσω ενός από τους συμβεβλημένους ασφαλιστικούς φορείς

2) Μέσω του προγράμματος "Δωρεάν κατασκήνωση" του ΟΑΕΔ.

Χρονικά διαστήματα 2018:

Περίοδος 22 ημερών Περίοδος 15 ημερών
1) 23.06 - 15.07.2018 1) 17.06 - 01.07.2018
2) 15.07 - 06.08.2018 2) 01.07 - 15.07.2018
3) 06.08 - 28.08.2018 3) 15.07 - 29.07.2018
  4) 06.08 - 20.08.2018
  5) 20.08 - 03.09.2018
   


Τα παιδιά μπορούν να έρθουν ΔΩΡΕΑΝ στην κατασκήνωση μέσω των παρακάτω ασφαλιστικών φορέων:

 • Ε.Τ.Α.Α. Τομέας: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ(ΤΣΑΥ)
 • E..Τ.Α.Α. Τομέας : ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕ (ΤΣΜΕΔΕ)
 • E.Τ.Α.Α. Τομέας : ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
 • E.Τ.Α.Α. Τομέας: ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
 • O.Α.Ε.Ε. (Μόνο οι διοικητικοί υπάλληλοι)
 • Ο.Π.Α.Δ. - Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. (Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων)
 • I.Κ.Α. (Μόνο οι διοικητικοί υπάλληλοι και οι ιατροί)
 • Ι.Κ.Α. – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΞΥ)
 • Ο.Α.Ε.Δ. (Μόνο οι διοικητικοί υπάλληλοι)
 • Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. Τομέας: ΤΡΑΠΕΖΩΝ
 • Τ.Α.Y.T.E.K.Ω. Τομέας: Ο.Τ.Ε. , Ο.Σ.Ε.,  ΕΛΤΑ (ΤΑΠ-ΟΤΕ)
 • Τ.Α.Y.T.E.K.Ω. Τομέας: Δ.Ε.Η. – ΔΕΔΔΗΕ - ΑΔΜΗΕ
 • Ο.Λ.Θ. (Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης)
 • Ο.Λ.Π. (Οργανισμός Λιμένος Πειραιά)
 • ΕΔΟΕΑΠ Δημοσιογράφοι (με συμμετοχή γονέα)
 • ΟΓΑ (Μόνο οι διοικητικοί υπάλληλοι)
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Υπάλληλοι)
 • ΤΠΔ Δικηγόροι
 • Ο.Α.Σ.Θ.
 • ΓΕΝ Αξιωματικών Ναυτικού
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
 • ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ – Ν.Α.Τ. (Ναυτικοί)
 • ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ALPHA BANK)
 • Τ.Α.Π.Ι.Τ. : Γ’ Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΠΕΜ (Μετάλλου)
 • ΟΑΕΕ - ΤΑΝΠΥ
 • TΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
 • Ε.Υ.Α.Θ. , ΕΥΔΑΠ
 • Ε.Κ.Β.Α.Α.-Ι.Γ.Μ.Ε.Μ.
 • ΑΜΣΤΕΛ
 • Ο.Λ.Μ.Ε. (Με κλήρωση)
 • ΟΕΕ (Εργαζόμενοι στην Εργατική Εστία)
 • Ο.Σ.Υ. Α.Ε.

ΕΠΙΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ*:

Δήμους, αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, φροντιστήρια ξένων γλωσσών, συνεταιρισμούς , συλλόγους, συνδέσμους. Για τις παραπάνω κατηγορίες παρέχεται έκπτωση στην τιμή της κατασκήνωσης  κατόπιν αιτήματος του συλλόγου, φροντιστηρίου κλπ.  

 

 


Ανανεώνεται το πρόγραμμα Δωρεάν κατασκήνωση του ΟΑΕΔ για το 2017!
 

Ποια είναι τα κριτήρια του 2017;
Το πρόγραμμα καλύπτει όσους έχουν πραγματικό οικογενειακό εισόδημα κατά το οικονομικό έτος 2015 μέχρι 28.000,00 €

 

ΚΑΙ να ισχύει κάποιο από τα παρακάτω:

α. Είναι εργαζόμενοι στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το έτος 2016 πενήντα (50) ημέρες ή

β. Είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες.

γ. Άνεργοι, οι οποίοι έλαβαν επίδομα από τον ΟΑΕΔ για τουλάχιστον 50 ημέρες κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

δ. Εργαζόμενες με σχέση εξαρτημένης εργασίας που έλαβαν άδεια ή επίδομα μητρότητας τουλάχιστον 50 ημερών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

 

Το πρόγραμμα καλύπτει τη διαμονή στην κατασκήνωση για 15 ημέρες.

Τα παιδιά πρέπει να έχουν γεννηθεί από 01.01.2001 έως 14.06.2011.

Προθεσμία αιτήσεων 2017:
 

Ποια είναι η διαδικασία: 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). 

Αφού συμπληρώσετε την αίτηση, θα πρέπει να περιμένετε να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Η λίστα με τους δικαιούχους θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, το www.oaed.gr

Κράτηση θέσης στην κατασκήνωσή μας:
Καλέστε στο γραφείο μας και κάνετε κράτηση για ένα από τα διαθέσιμα διαστήματα.