Μπορώ να επισκεφτώ το σπιτάκι του παιδιού μου οποιαδήποτε ημέρα και αν έρθω στην κατασκήνωση;

Answer: 

Όχι. Για την αρμονικότερη λειτουργία του προγράμματος και της κατασκήνωσης, οι επισκέψεις γονέων στις πτέρυγες όπου διαμένουν τα παιδιά επιτρέπεται μόνο τα Σαββατοκύριακα.

Ελληνικά