Για πόσες μέρες μπορούν να έρθουν στην κατασκήνωση τα παιδιά;

Answer: 

Υπάρχουν διαστήματα 22, 15 και 9 ημερών. Επιπλέον, υπάρχουν διάφορα camp τα οποία διαφέρουν σε ημέρες. Το πόσες μέρες θα έρθει το παιδί στην κατασκήνωση εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο θα έρθει (ιδιωτικά, μέσω ασφαλισιτικού φορέα, μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ) και το διάστημα που θα επιλέξετε.

Ελληνικά