Οι Fantastic Four στα Pefkoramad VΜΑ

Οι Fantastic Four,

τα κορίτσια της Κατερίνας Πατσούρα στο τραγούδι τους (Γ' περίοδος 2015)